Pages

Saturday, January 05, 2008

Nepala Esperantistino Apsana mortis/Nepali Esperantist Apsana dies

In English and Esperanto
Malbona novaĵo por la Nepalaj Esperantistoj--- Apsana Giri, la 26-jara estinta prezidanto de NEJO, forpasis en aŭtomobil-akcidento en Usono. Legu plu en '
Razeno blogas Esperante' --- Esperanto-blogo el Nepalo.

En la hodiaŭa (sabato) elsendo de Ĉina Radio Internacia estis intervuo kun Apsana. Kia aminda persono ŝi estis! Mi preĝas al Jesuo kaj Lia Kompatinda Patrino por la animo de Apsana.
Aŭskulti la intervuo ĉi tie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tragic news for Nepali Esperantists--- Apsana Giri, the 26 year old past president of NEJO (Nepali Esperanto youth group), passed away in an automobile accident in the USA. Read more in 'Razeno blogas Esperante' --- an Esperanto blog from Nepal. (Use 'Traduku' to translate if you don't read Esperanto.)

In today's (Saturday/sabato) Esperanto broadcast of China Radio International, there was an interview with Apsana. What a lovable person she was! I pray to Jesus and His compassionate mother for the soul of Apsana
Listen to the interview here.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TECHNORATI-AJ ETIKETOJ, kiu ludas en la ghardeno de bono kaj malbono:

No comments: