Pages

Tuesday, January 08, 2008

La Memeo por Nov-Jaro/New Year's Meme.

X


Kio sur diablo estas ret-memeo? Mi estas tuŝita de SFO Panjo kiu estis tuŝita de Katolika Panjo en Hawaii.

1. ĈU VI ESTAS NOMITA PRO IU? KIU?
Mia nomo 'Nissa' estas prononcita kiel la Germana vorto 'Nisse' kiu signifas pedikaj ovoj.

2. KIAM LASTETEMPE VI PLORAS?
Antaŭ kelkaj semajnoj mia katido Evangeline mortis kaj mi ploras. Tiam mi lasas la fratino de Evangeline, Jini, en la domo.

3. ĈU VI ŜATAS VIAN MANSKRIBADON? Ĝi estas bonega.

4. KIO ESTAS VIA PREFERATA LUNĈO VIANDO?
Lardo. Sur ovo sandviĉo.

5. ĈU VI HAVAS INFANOJN?
Jes. Sed ili estas ĉiuj kapro-infanoj. Tial mi povas lasi ilin en la stalo, kaj se ili ĝenis min, mi povas vendi ilin.

6. SE VI ESTIS ALIA PERSONO, ĈU VI ESTAS AMIKOJ KUN VI?
Kompreneble ne. Mi havas Aspergera Sindromo, kiu signifas ke neniu volas esti amikojn kun mi, ankaŭ la aliapersono mi.

7. ĈU VI MULTE UZIS PIKEMON?
Ĉu la Papo estas Germana?

8. ĈU VI ANKORAŬ HAVAS VIAJN TONSILOJN? Jes.

9. ĈU VI VOLAS SALTI SUR ŜNURO?
Ne, sed mi povus konsideri esti pafita de trebuŝeto.

10. KIO ESTAS VIA PREFERATA CEREALAĴO?
Kakao Krispies, tamen oni ne povas vere nomi ĝin cerealaĵo.

11. ĈU VI MALLIGAS VIAJN ŜUOJN KIAM VI DEMETIS ILIN?
Ne se mi povas ĝin eviti.

12. ĈU VI PENSAS, KE VI ESTAS FORTA?
Ne vere.

13. KIO ESTAS VIA PREFERATA GLACIAĴO?
Avelo aŭ ĉokolado.

14. KIO ESTAS LA UNUA AFERO, KE VI RIMARKAS PRI HOMOJ?
Ĉu aŭ ne ili celas Uzi-pafilon ĉe mi.

15. RUĜA AŬ ROZKOLORA?
Ruĝa. Sed ne en politika senco.

16. KIO ESTAS LA MALPLEJ PREFERATA AFERO PRI VI?
Ĉio.

17. KIUN VI PLEJ SENTIS LA MANKON?
Mia Paĉjo. Li mortis en 2004. Kaj nun la sola homo ke mi kun-havas homan kontakton estas mia panjo.

18. KIO KOLORO PANTALONO KAJ ŜUOJ VI NUN PORTAS?
Ruĝa ŝvito-pantalono kun ŝiro, kaj la blankaj ŝuoj mi portas por fari taskoj en la stalo.

19. KIO ESTIS LA FINA AFERO VI MANĜIS?
Iuj rizaĵo mi kuiras per riz-kuirilo.

2o. KIO ESTAS VI AŬSKULT AKTUALE? La bojado de mia hundo.

21. SE VI ESTIS PAŜTELO, KIO KOLORO VI ESTUS?
Lavendo-koloro.

22. PREFERATAJ ODOROJ?
Paĉulo kaj olibano

23. KIU ESTIS LA FINA PERSONO VI ALPAROLIS TELEFONE?
Panjo.

24. ĈU VI ŜATAS LA PERSONO KIU SENDIS ĈI TIUN AL VI?
Jes.

25. PREFERATAJ SPORTOJ AL RIGARD? La Mondo Serio de basbalo, se la Red Sox teamo el Boston partoprenas, kaj Monda Pokalo futbalo,

26. HARO KOLORO?
Ruĝa, ĉar mi ne povas trovi purpura haro tinkturo.

27. OKULO KOLORO?
Avel-kolora.

28. ĈU VI PORTAS KONTAKTO-LENSOJN?
Ne.

29. PREFERATA MANĜAĴO?
La tinusa kaserolaĵo de mia panjo.

30. TIMIGAJ FILMOJ AŬ FELIĈAJ FINOJ?
Timigaj filmoj KUN feliĉaj finoj.

31. FINA FILMO VI RIGARDIS?
Ne certa. Eble la dua "Mirinda Kvar" filmo.

32. KIO KOLORO ĈEMIZO VI NUN PORTAS?
Nigra.

33. SOMERO AŬ VINTRO?
Jes.

34. BRAKUMOJ AŬ KISOJ?
Mi estas iam brakumita , tial mi konjektas, ke mi diros brakumoj.

35. PREFERATA DESERTO?
Ĉokolado silka torto.

36. KIO LIBRO VI ESTAS LEGADO NUN? Libroj, efektive. Duobligita Vizion de Randall Ingermanson, iuj Fruktoj Korbo mangao, kaj mi relegadas la serio farita de Harry Turtledove, Mondmilito/Koloniiĝo.

37. KIO ESTAS SUR VIA MUSO KUSENETO?
La kato manĝis mian muson kuseneton.

38. KION VI RIGARDIS TELEVIDE HIERAŬ NOKTE?
Dae Joyoung --- Korea dramo kun anglaj subtitoloj, pri antikva Korea batalanto. Ĝi estis vere drameca, la Malbona Ĉina Ulo kaptis Dae Joyoung-a Paĉjo.

42. PREFERATA SONO?
Festa pafado, kondiĉe, ke ne estas celanta mi.

43. ROLLING STONES AŬ BEATLES?
Pu! Mi preferus aŭdi polko-muziko de Frankie Yankovic.

44. KIO ESTAS LA PLEJ FORA VI ESTAS DE HEJMO?
Prago, antaŭ la fino de komunismo.

45. ĈU VI HAVAS SPECIALAN TALENTON? Mi scipovas kastri kaproj kaj ŝafidoj, sed Mi ne scias se tio estas speciala.

46. KIE VI NASKIĜIS?
Milwaukee, hejmon de la fama Milwaukee biero. Ĉi tiu estis longe antaŭ la fama Milwaŭkee murdisto Jeffrey Dahmer.

Se vi povas legi ĉi tiu, vi estas TUŜITA!What the heck is a meme? I've been tagged by SFO Mom who was tagged by A Catholic Mom in Hawaii, who was tagged by Therese's Roses....

1. WHO WERE YOU NAMED AFTER?
My name 'Nissa' is pronounced like the German word 'Nisse' which means nits-- you know, baby lice.

2. WHEN WAS THE LAST TIME YOU CRIED?
When my kitten Evangeline died a couple weeks ago. Then I got done crying and let Evangeline's identical sister Jini take her place.

3. DO YOU LIKE YOUR HANDWRITING?
It's excellent.

4. WHAT IS YOUR FAVORITE LUNCH MEAT?
Bacon. On an egg sandwich.

5. DO YOU HAVE KIDS?
Yes. But they're all goat kids. So I can leave them in the barn, and if they annoy me I can sell them without getting arrested.

6. IF YOU WERE ANOTHER PERSON WOULD YOU BE FRIENDS WITH YOU?
Of course not. I have Asperger's Syndrome, which means no one really wants to be friends with me, including the another-person me.

7. DO YOU USE SARCASM A LOT?
Is the Pope German?

8. DO YOU STILL HAVE YOUR TONSILS?
Yes.

9. WOULD YOU BUNGEE JUMP?
No, but I might consider being shot from a trebuchet.

10. WHAT IS YOUR FAVORITE CEREAL?
Cocoa Krispies, though you can't really call it a cereal.

11. DO YOU UNTIE YOUR SHOES WHEN YOU TAKE THEM OFF?
Not if I can help it.

12. DO YOU THINK YOU ARE STRONG?
Not really.

13. WHAT IS YOUR FAVORITE ICE CREAM?
Hazelnut or chocolate.

14. WHAT IS THE FIRST THING YOU NOTICE ABOUT PEOPLE?
Whether or not they are pointing an Uzi at me.

15. RED OR PINK?
Red. But not in a political sense.

16. WHAT IS THE LEAST FAVORITE THING ABOUT YOU?
Everything.

17. WHO DO YOU MISS THE MOST?
My dad. He died in 2004 and now the only human being I have human contact with is my mom.

18. WHAT COLOR PANTS AND SHOES ARE YOU WEARING?
Maroon sweat pants with a rip in it and the white shoes I wear to do barn chores.

19. WHAT WAS THE LAST THING YOU ATE?
Some ricey thing I made in the rice cooker.

2o. WHAT ARE YOU LISTENING TO RIGHT NOW?
The dang dog barking.

21. IF YOU WERE A CRAYON, WHAT COLOR WOULD YOU BE?
lavender

22. FAVORITE SMELLS?
patchouli and frankincense

23. WHO WAS THE LAST PERSON YOU TALKED TO ON THE PHONE?
Mom.

24. DO YOU LIKE THE PERSON WHO SENT THIS TO YOU?
Yes, now. I haven't got to the part where I have to translate the whole thing into Esperanto yet.

25. FAVORITE SPORTS TO WATCH?
The World Series, if the Red Sox are in it, and World Cup soccer

26. HAIR COLOR?
Red, because I can't find purple hair dye.

27. EYE COLOR?
hazel.

28. DO YOU WEAR CONTACTS?
No.

29. FAVORITE FOOD?
My mom's tuna casserole.

30. SCARY MOVIES OR HAPPY ENDINGS?
Scary movies WITH happy endings.

31. LAST MOVIE YOU WATCHED?
Not sure. Maybe the second Fantastic Four movie.

32. WHAT COLOR SHIRT ARE YOU WEARING?
black

33. SUMMER OR WINTER?
Yes.

34. HUGS OR KISSES?
I have been hugged once, so I guess I'll go with that.

35. FAVORITE DESSERT?
Chocolate silk pie.

36. WHAT BOOK ARE YOU READING NOW?
Books, actually. Double Vision by Randall Ingermanson, some Fruits Basket manga, and re-reading a Harry Turtledove series, Worldwar/Colonization.

37. WHAT IS ON YOUR MOUSE PAD?
The cat ate my mouse pad.

38. WHAT DID YOU WATCH ON TV LAST NIGHT?
Dae Joyoung--- a Korean drama with English subtitles about an ancient Korean warrior. It was real dramatic, the Evil Chinese Dude captured Dae Joyoung's dad.

42. FAVORITE SOUND?
Celebratory gunfire, so long as it's not aimed at me.

43. ROLLING STONES OR BEATLES?
Yuck! I'd rather hear some Frankie Yankovic.

44. WHAT IS THE FARTHEST YOU HAVE BEEN FROM HOME?
Prague, before the fall of Communism.

45. DO YOU HAVE A SPECIAL TALENT?
I know how to castrate goats and lambs, but I'm not sure how special that is.

46. WHERE WERE YOU BORN?
Milwaukee, home of the beer that made Milwaukee famous. This was long before Jeffrey Dahmer made Milwaukee famous.

If you can read this, you've been TAGGED!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TECHNORATI-AJ ETIKETOJ, kiu ludas en la ghardeno de bono kaj malbono:
TECHNORATI TAGS, playing in the garden of Good and Evil
Friendly Comments Welcome/Bonvolu, almetu amikaj komentoj

2 comments:

Barb, sfo said...

Hey, thanks for playing!

I had to laugh at your answer about being shot from a trebuchet. I think my older son might sign up to try that.

I have never seen more than a couple of words in Esperanto before this. It's an interesting language!

nissa_loves_cats said...

Esperanto is a bad habit of mine I picked up during my year abroad in Germany. After years of learning German in high school and college, I can't write nearly as well in German as I can in Esperanto.