Pages

Sunday, July 30, 2006

Atako kontraŭ Juda Centro en Seatlo, Usono

Antisemitismo estas sur la altiĝo tutmonda. Oni vidas tiu ĉi en la atako kontraŭ Juda centro en Seatlo, Vaŝingtono, Usono. La atencanto kulpigis Israelon por la situacio en Irako, por mistrakto de Islamanoj, kaj, eble, por tutmondan varmiĝon.

La atencanto uzis adoleskan fraŭlinon kiel homa ŝildo dum la atako. Li mortigis unu virino kaj vundis kvin aliajn personojn. Unu el la vunditaj personoj estis graveda virino. Malgraŭ ŝia vundo ŝi telefonis policon.

La armito kapitulacis al polico kaj estas formale akuzita pri murdo. Li estis arestita en la pasinteco por malkovri sin en vendejokorso.

USONO ĉiam estis rifuĝejon por la juda popolo. Sed hodiaŭ kontraŭ, kiu sin nomas Kontraŭ-cionismon estas disvastiĝinta inter la liberalaj elitistoj ĉe universitatoj, kaj estas kontraŭisraelo antaŭjuĝon en niaj amaskomunikiloj. Ni devas helpi Israelon kaj ne toleri antisemitismo, kie ajn ni vidas ĝin!

Preĝu por nia nacio, kaj por la Judoj, la familio de nia Savanto Jesuo Kristo. Preĝu por la paco de Izraelo.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
technorati etiketoj
Wednesday, July 26, 2006

Chico, the Pope's Cat --- Ĉiko, la kato de la Papo


(English)
Chico, the Pope's Cat

Chico, the cat of Pope Benedict the 16th, is 7 years old and became famous because it was reckoned that he was worth 200,000 euros, more, then, than the 188,000 euros that the old car of Cardinal Ratzinger received at auction.

Chico has light fur with brown stripes, and doesn't live in the Vatican, but in the house of the family of Rupert and Therese Hofbauer, only a few meters from the house which the then-Cardinal built during the sixties in Pentling.

Many in Rome remember the "Cat-loving Cardinal" who walked through the alleys of the medieval quarter, encountering his cats. Another unfailing stage was in the courtyard of the palace of the Congregation of the Doctrine of the Faith: Ratzinger, during free moments, stopped to speak in the Bavarian dialect with the many cats who came running to listen to him and to get something to eat.
(Esperanto)
Jen Ĉiko (Chico), la kato de la Papo.

"Chico, la kato de Benedikto la 16a, havas preskaŭ 7 jarojn kaj ĝi fariĝis tiom fama, ke oni kalkulis ke ĝi valoras 200.000 eŭrojn, multe pli, do, ol la 188.000 eŭroj de la malnova aŭtomobilo de kardinalo Ratzinger, vendita antaŭ kelkaj tagoj per aŭkcio.

Hela felo kun brunaj strioj, tiu kato ne loĝas en Vatikano, sed en la domo de familio Rupert kaj Therese Hofbauer, je malmultaj metroj el la domo, kiun la tiama kardinalo konstruigis dum la sesdekaj jaroj en Pentling.

En multaj en Romo memoras la “kardinalon katamanton” kiu promenante tra la stratetoj de la apuda mezepoka kvartalo, renkontis siajn katojn. Alia nepra etapo estis en la korto de la palaco de la kongregacio por la doktrino de la kredo: Ratzinger, dum liberaj momentoj, haltis por paroli en la bavara dialekto kun la multaj katoj kiuj alkuris por aŭskulti lin kaj por ricevi ion por manĝi."

El la retpaĝo de IKUE, vidu plu: http://www.ikue.org/

J
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Technorati etiketoj
Hispana PM erare kredis rozario estis 'perla kolĉeno' (faithmouse)


Hispana Ĉefministro: Mi volas danki vin, Sanktan Patron, por ĉi tiuj donacoj --- plej precipe por ĉi tiu fantazia Perla Kolĉenon.
Papo Benedikto: Sed... tio estas rozario --- estas multe pli valora ol iu nur ornamaĵo!
Hispana Ĉefministro: Mi scivolas kiuj ĉi tiu Itala T-ortilo valoras??

Hispana Ĉefa Ministra ofico dankas la Papo por la donaco de perla kolĉeno.

KARIKATURO FAR 'faithmouse'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Technorati etiketoj

Tuesday, July 25, 2006

"Ĉu Vi Donas Rabaton Al Rifuĝintoj?"

"Israelity", blogo pri la ĉiutaga vivo en Izraelo, havas historion de persono kiu atendas tabloj ĉe marbordo restoracio en Tel Aviv. Ĉi tiu persono, Noorster, diris pri familion en la restoracio:

" Unu el la infanoj havis lian brakon ĉirkaŭligita supre ĝis la fino de la fingroj al ŝultro. Ili estis portantaj boteloj de akvo en plasta sako, kaj ili ne havis plaĝon akcesoraĵojn sur ili. Aĵo pri ilia streĉa pozicio maltrankviliĝis min.

Kiam Mi donis ilin la kalkulo, la patro rigardis min, ridetis kaj demandis “Ĉu vi donas rabaton al rifuĝintoj de la Norda?” Ili estis de Nahariya. Ili havis elspezitan du tagoj en Tel Aviv kaj revenis aktuale al hejmo. Fine ni donis ilin glaciaĵo, tamen ili protestis, dirantan ke ili nur ŝercas."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Technorati etiketojSunday, July 23, 2006

Preĝo por IzraeloKlaku al la bildo kaj vi vidos bela aŭdvida versio de Psalmo 83 kiel preĝo por Izraelo. Versioj en Germana, Hispana kaj Franca ankaŭ estas videbla.


Ili diris: Ni iru, kaj ni ekstermu ilin el inter la popoloj

Psalmo 83

1 Ho Dio, ne silentu;
Ne estu senparola kaj ne restu trankvila, ho Dio!
2 Ĉar jen Viaj malamikoj ekbruis,
Kaj Viaj malamantoj levis la kapon.
3 Kontraŭ Via popolo ili sekrete konspiras,
Kaj ili konsiliĝas kontraŭ Viaj gardatoj.
4 Ili diris: Ni iru, kaj ni ekstermu ilin el inter la popoloj,
Ke oni ne plu rememoru la nomon de Izrael.
5 Ĉar ili unuanime interkonsentis,
Ili faris interligon kontraŭ Vi:
6 La tendoj de Edom kaj la Iŝmaelidoj,
Moab kaj la Hagaridoj,
7 Gebal kaj Amon kaj Amalek,
La Filiŝtoj kun la loĝantoj de Tiro;
8 Ankaŭ Asirio aliĝis al ili
Kaj fariĝis helpo al la idoj de Lot. Sela.
9 Faru al ili, kiel al Midjan,
Kiel al Sisera, kiel al Jabin ĉe la torento Kiŝon,
10 Kiuj estis ekstermitaj en En-Dor
Kaj fariĝis sterko por la tero.
11 Agu kun iliaj princoj kiel kun Oreb kaj Zeeb,
Kaj kun ĉiuj iliaj estroj kiel kun Zebaĥ kaj Calmuna,
12 Kiuj diris: Ni ekposedu la loĝejon de Dio!
13 Ho mia Dio, similigu ilin al turniĝanta polvo,
Al pajlrestaĵo antaŭ vento.
14 Kiel fajro bruligas arbaron,
Kaj kiel flamo bruldezertigas montojn,
15 Tiel pelu ilin per Via ventego,
Kaj per Via fulmotondro ilin timigu.
16 Plenigu ilian vizaĝon per malhonoro,
Por ke ili turniĝu al Via nomo, ho Eternulo.
17 Ili estu hontigitaj kaj timigitaj por ĉiam,
Ili malhonoriĝu kaj pereu.
18 Kaj ili eksciu, ke Vi, kies nomo estas ETERNULO,
Estas sola Plejaltulo super la tuta tero.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Technorati tags
Thursday, July 20, 2006

....there'll be another Holocaust --- ..... estos alia Shoaho

(English)
WI Catholic blog quotes Bill O'Reilly:
"To win any war, you have to understand the nature of the enemy.

Has Israel made mistakes? Of course.
Has America done bad things? Surely we have.

But in July 2006 ... here is the simple and true fact.

Tomorrow, if the terrorists stop killing and lay down their arms,
the violence in the Middle East, and in Iraq for that matter, will stop.

Tomorrow, if Israel throws all of its weapons into the Mediterranean Sea....
there'll be another Holocaust."

"WI Catholic" went to the trouble of listening to the broadcast several times in order to catch the words and pass them on. Visit the WI Catholic blog at:
http://wicatholicmusings.blogspot.com

My thoughts:
We live in a time when the chosen people of God are repeatedly threatened with genocide: from hatred within the Muslim world--- where Hitler's Mein Kampf is a popular book--- and from bigotry from Western liberals. I hope that we can help Israel in her time of need!
(Esperanto)
"WI Catholic" blogo citis Bill O'Reilly tiel ĉi:
"Al gajno iu milito, vi devas kompreni la naturo de la malamiko.

Ĉu Israelo faris erarojn? Kompreneble.
Ĉu Usono faris malbonajn aferojn? Nepre nin havas.

Sed en Julio 2006 ... ĉi tie estas la simpla kaj vera fakto.

Morgaŭ, se la teroristoj haltas mortigantan kaj preskribis iliaj armiloj,
la perforto en Mezoriento, kaj en Irako eĉ, haltos.

Morgaŭ, se Izraelo ĵetas ĉio de ĝiaj armiloj en la Mediteraneo Maro....
estos alia Ŝoaho."

"WI Catholic" iris al la peno de aŭskulti plurfoje, por kapti la vortojn kaj pasi ilin sur aliaj homoj. Rigardu ŝia blogo ĉe
http://wicatholicmusings.blogspot.com


Miaj Pensoj pri tio:
Ni vivas en mondo kie la elektitaj homoj de Dio estas refoje minacita de genocido --- pro la malamo en la Islama mondo (kie Hitlera Mein Kampf estas furorlibro) kaj pro la antaŭjuĝo de Okcidentaj liberaluloj. Mi esperas, ke ni povas helpi Izraelon en ŝia tempo de bezono!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Technorati etiketoj


Tuesday, July 18, 2006

Vatican Kitty World Cup --- Vatikano Katido Monda Pokalo Karikaturo

karikaturo far "Fidomuso" (Dan Lacey)
cartoon by "Faithmouse" (Dan Lacey)


(English)
Pope Benedict: I'm calling from Spain to congratulate you and all of Italy on the World Cup victory, Vatican Kitty. Do I actually hear a celebration in Saint Peter's Square?

Vatican Kitty: Why, thank you, Holy Father. I shall look, Most Holy Father.... It's just vespers.
(Esperanto)
Papo Benedikto: Mi telefonas el Hispanio por gratuli vi kaj la tuta Italio sur la venko en la Monda Pokalo, Vatikano Katido. Chu mi efektive aŭdis feston en Sankta Petro Kvadrato?

Vatikano Katido: Ho, dankon, Sankta Patro. Mi regardos, Plejsanktan Patron... tio nur estas vesproj.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Technorati etiketoj