Pages

Friday, December 28, 2007

Esperanto Radio

in English and Esperanto
Kelkaj esperantaj radio-elsendoj, kiu oni povas audi sur interreto.
Some Esperanto-language radio broadcasts that you can hear over the internet.

Radio Vaticano

Radio Polonia ---
chiu-taga podcasto el Pollando. Klaku 'auskultu' por hodiaua elsendo, au 'arkivo' por aliaj elsendoj. La 'arkivo'-elsendoj oni povas elshuti. Daily podcast from Poland. Click on 'auskultu' for today's broadcast, or 'arkivo' for other broadcasts. The 'arkivo' broadcasts can be downloaded.

Radio Italy ---La elsendo en esperanto okazis ciun sabaton, je 22.00 lau itala somera horo (20.00 U.T.C./ G.M.T.). En mallongondo lau la frekvencoj 6110 kaj 9780 kHz (ondlongoj 49,10 kaj 30,67 metroj). The broadcast in Esperanto occured Saturdays at 20.00 GMT. It can be heard on the website as well as on shortwave 6110 and 9780 kHz.

Radio 3ZZZ

China Radio International --- chiu-taga elsendo el komunista Chinujo. Trovu la skatolo 'Audo' kaj klaku 'nia lasta programero' por hodiaua elsendo, au klaku 'lundo, mardo, merkredo' por aliaj elsendoj. Daily broadcast from communist China. Find the box that says 'Audo' and click on 'nia lasta programero' for today's broadcast, or click on 'lundo, mardo, merkredo' for other broadcasts.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TECHNORATI-AJ ETIKETOJ, kiu ludas en la ghardeno de bono kaj malbono: