Pages

Monday, January 14, 2008

Mi estis Memeita!/I've been Memed!

Esperanto
Alia memeo ke mi trovis ĉe SFO Panjo.

1.Ĉu vi portas nomo-etikedon en via laborejo? Jes, ĝusta, mi bezonas nomo-etikedon por ŝoveli sterko en la stalo. Se mi havis nomo-etikedon, la kaproj manĝus ĝin.

2. Kia aŭto vi havas? Ruĝa Dodge Ram kamiono kun dudek bufro-glumarkoj kaj bruto-rako en la ŝarĝplato.

3. Kion vi manĝas, kiam vi iras al 'Taco Bell' (restoracio por meksikaj manĝaĵoj)? 'Takoj'. ('Tako' estas meksika manĝaĵo, 'taco' en la hispana kaj la angla).

4. Ĉu vi iam havis garaĝo-vendon? Jes. Mi havis eta kaprido en mia sino dum la vendo kaj sinjorino demandis: kia hundo estas tio?' (En garaĝo-vendo vi vendas viajn malnovajn aĵojn el via garaĝo.)

5. Kio koloro estas via iPod? Kio estas iPod?

6. Kia hundo vi havas? Malbonan hundon. Kiel: Malbona hundo, ne rulu tiu katon en la neĝo! Malbona hundo, metu tiu kokon malsupren! Malbona hundo, metu tiu leterportiston malsupren! Malbona hundo, kie vi akiras tiu cervo-kruro?!'

7. Kio vi havos por ĉefmanĝo ĉinokte? Kakao Pebbles, ĉar la loka nutraĵvendejo ne havas Kakao Krispies.

8. Kio estas la fina alkoholaĵo vi trinkas? Ĉu eŭkarista vino validas?

9. Plej stulta afero vi iam ajn faris kun via poŝtelefono? Mi perdis ĝin.

10. La antaŭan okazon vi estis malsana? Efektive mi nun sentas min aĉa.

11. Kiel longa estas viajn harojn? Tre mallonga.

12. Ĉu vi estas feliĉa aktuale? Ĉu vi blagas? Vidu antaŭajn blogaĵojn pri kiel multe mia vivo aĉas.

13. Kion vi diras fine? 'Malbona hundo!' (Konjektu, kiun mi alparolis.)

14. Kiu venis al via domo fine? Atestanto de Jehovo. Bongusta!

15. Ĉu vi trinkas biero? Ne, ĝi gustas kiel biero.

16. Ĉu unu el viaj gefratoj iam diris, ke vi estis adoptita? Ne, sed mia frato iam diris al la najbaroj, kej mi estis intelekta-malfruiĝinta.

17. Kio estas via preferata ŝlosila ĉeno por via ŝlosiloj? Ŝlosila-ĉeno, kiu diras '667 - Najbaro de la Besto.

18. Kion estis al vi donita por la tago de via diplomiĝo? Nenio.

19. Kio estas en via poŝo? Io, ke mi trovis sur la stalo-planko.

20. Kiu prezentis vin al Dane Cook? Mia imaga amiko.

21. Ĉu iu iam ajn donis al vin ludil-urso el 'Build-a-Bear' vendejo? Ne bezonas ludil-urson. Mi havas verajn ursojn en mia arbaro, kiuj minace murmuregas al la lignotranĉulo.

22. Kio DVDo estas en via DVDilo? Aŭ Korea dramo aŭ 'Con Air'. 'Con Air' estas filmon pri malliberejuloj, kiuj ŝtelis aviadilon.

23. Kio estas io amuza, ke vi faris hodiaŭ? Mi rigardis la Korean dramon 'Jen Ajumma'.

24. Kiu estas/estis la ĉefo de via mezlernejo? Mi iris al kvar malsamaj mezlernejoj kaj mi ne volas memori iuj de ili.

25. Ĉu vian domon iam ajn estis kovrita en neceseja papero? Ne, sed kiam Mi estis en mezlernejo iu brulita svastikon en nia gazono. (En Usono malbonetaj junuloj kutime kovris la domojn de iliaj amikoj aŭ malamikoj en neceseja papero.)

26. Kion vi opinias, kiam vi aŭdis la vorton "miaŭ"? T ke mi esperas, ke tiu kato ne denove estas graveda.

27. Kio vi nun aŭskultas? La ĉiutaga elsendo de Ĉina Radio Internacia en Esperanto.

28. Vi trinkas? Kaprina lakto, tiel malvarma, ke ĝi akiras iomete da glacio en la botelo.

29. Kio estas via preferata loko ĉe WalMart (grandega Usona vendejo)? La loko, en kiu vi trovas ludilojn por katoj. Malgraŭ tio, ke la plej bona ludilo por kato estas alia kato, kaj mi estas bone provizita en tiu departemento.

30. Kiam estas via panja naskotago? Junio 4

31. Kiam estas via naskotago? Oktobro 5

32. Kio estas la antaŭnumero por via poŝtelefono? 906

33. Kie vi aĉetis la ĉemizo, ke vi nun portas? 'Goodwill'--- karitata vendejo, en kiu oni aĉetis malnovajn aĵon.

34. Ĉu io pendas de la malantaŭa-vida spegulo en via aŭto? Aŭto-rozario kun verdaj bidoj, kiu havas bildojn de irlandaj trifolioj sur ili.

35. Kiom da ŝtatoj en Usono vi iam vizitis ? Ĉiuj, de la bonaj ŝtatoj.

36. Kia lakto vi trinkas? Kaprina lakto, kiam mi havas senperfortan kaprinon, kiu havas lakton, alie mi trinkas kompletan lakton el la vendejo.

37. Kio vi faros post ĉi tiu? tio, kion mi faras ĉiu nokto --- mi intrigas al akiri regon super la mondo.

38. Kiu estis la fina persono, ke vi iris butikumadon kun? Panjo.

39. Kio estas via preferata frukto? Truman Capote. Aŭ B. D. Wong, la ĉarma Azia ulo sur la televidaĵo 'Leĝo & Ordo SVU' (Law and Order SVU). Fruit (frukto) estas slangaĵo por samseksemulo.

40. Kio estas via preferata deserto? Dolĉaĵo-baroj de tipo 'Butterfinger'.

41. Kio estas io, por kiu vi devas butikumadi? Mineralo blok por la ŝafoj kaj kaproj.

42. Ĉu vi havas la saman nomon kiel unu el viaj parencoj? Ne.

43. Kia aŭto havas unu el viaj gefratoj? Mia frato Mike havas bluan Dodge Ram kamiono ĝuste kiel la mia, krom la koloro kaj la manko de bufro-glumarkoj kaj brutoj.

44. Ĉu vi ŝatas piklojn? Nur anetajn piklojn.

45. Kaj olivojn? Verdajn olivojn kun la ruĝaj aĵoj en ili. Mi elsuĉas la ruĝaj aĵojn kaj manĝas ili naparte ĉar mi ne ŝatas tiel, kiel ili gustas en olivoj.

46. Kio estas via preferatan specon de maĉgumo? Kariofila maĉgumo.

47. Kio estas via preferata speco de suko? Mi malamas sukon. Precipe O. J. (En la angla, O. J. estas krom-nomon por oranĝa suko. O. J. ankaŭ estas krom-nomon por Orenthal James Simpson, konata futbalisto, kiu (eble) murdis lian eks-edzinon kaj ŝian amikon. Ambaŭ specon de O. J. mi malamas.)

48. Ĉu vi havas iu sunbrunaj linioj? Ne, nur katogrataj linioj.

49. En kio hospitalo naskiĝis vin? Verŝajne la hospitalo sur la televidaĵo 'Doktoro Kiu' kun la malbonaj aliplanedulaj kato-flegistinoj.

English
Another meme from SFO Mom, who got it from From Across the Net, and Catholic Fire. It's also at A Catholic Mom in Hawaii, and Sci Fi Catholic

1. Do you wear a name tag at work? Yeah, right, I need a name tag to shovel manure in the barn. If I had one the goats would eat it.

2. What kind of car do you drive? A red Dodge Ram truck with twenty bumper stickers and a livestock rack in the bed.

3. What do you order when you go to Taco Bell? Tacos.

4. Have you ever had a garage sale? Yes. I was holding a very tiny baby goat in my lap during the sale and a lady asked: 'What kind of dog is that?'

5. What color is your iPod? Kio estas iPod? (What is an iPod?)

6. What kind of dog do you have? A bad dog. As in: 'Bad dog, stop rolling that cat in the snow! Bad dog, put that chicken down! Bad dog, put that mailman down! Bad dog, where did you get that deer leg?!'

7. What's for dinner tonight? Cocoa Pebbles, because the local grocery store doesn't carry Cocoa Krispies.

8. What is the last alcoholic beverage you had? Does communion wine count?

9. Stupidest thing you ever did with your cell phone? Lost it.

10. Last time you were sick? Actually I feel pretty lousy right now.

11. How long is your hair? Pretty short.

12. Are you happy right now? Are you kidding? See previous blog entries on how much my life sucks.

13. What did you say last? 'Malbona hundo!' (Bad dog. Guess who I was talking to?)

14. Who came over last? A Jehovah's Witness. Yum, yum.

15. Do you drink beer? No, it tastes like beer.

16. Have your brothers or sisters ever told you that you were adopted? No, but my brother once told the neighbors I was retarded.

17. What is your favorite key chain on your keys? One that says '667- Neighbor of the Beast'.

18. What did you get for graduation? Nothing.

19. What's in your pocket? Something I found on the barn floor.

20. Who introduced you to Dane Cook? My imaginary friend.

21. Has someone ever made you a Build-A-Bear? Don't need one. I've got real bears in my woods growling at the timber-cutting guy.

22. What DVD is in your DVD player? Either a Korean drama or Con Air. If you aren't familiar with the movie 'Con Air', welcome to Earth.

23. What's something fun you did today? Watched the Korean drama 'Here comes Ajumma'.

24. Who is/was the principal of your high school? I went to four different high schools and don't care to remember any of them.

25. Has your house ever been TP'd? No, but when I was in high school someone burned a swastika into our lawn.

26. What do you think of when you hear the word "meow"? That cat better not be pregnant again.

27. What are you listening to right now? China Radio International's daily broadcast in Esperanto.

28. Drinking? Goat's milk, so cold it's got a little ice on top.

29. What is your favorite aisle at Wal-Mart? The cat toys. Even though the best toy for a cat is another cat and I am well supplied in that department.

30. When is your mom's birthday? June 4

31. When is your birthday? October 5

32. What's the area code for your cell phone? 906

33. Where did you buy the shirt you're wearing now? Goodwill.

34. Is there anything hanging from your rear view mirror? A car rosary with green beads that have shamrocks on them.

35. How many states in the US have you been to? All of the good ones.

36. What kind of milk do you drink? Goat's milk, when I have a nonviolent goat in milk, otherwise whole milk.

37. What are you going to do after this? What I do every night--- plot to take over the world.

38. Who was the last person you went shopping with? Mom.

39. What is your favorite fruit? Truman Capote. Or B. D. Wong, the cute Asian guy on Law & Order SVU.

40. What about your favorite dessert? Butterfinger bars

41. What is something you need to go shopping for? Mineral blocks for the sheep and goats.

42. Do you have the same name as one of your relatives? No.

43. What kind of car does one of your siblings drive? My brother Mike has a blue Dodge Ram truck just like mine except for the color and the lack of bumper stickers and livestock.

44. Do you like pickles? Only dill pickles.

45. How about olives? Green olives with the red things in them. I suck out the red things and eat them separately because I don't like the way they taste in olives.

46. What is your favorite kind of gum? Clove gum.

47. What is your favorite kind of juice? I hate juice. Especially O. J.

48. Do you have any tan lines? No, just cat-scratch lines.

49. What hospital were you born in? Probably that hospital on Doctor Who with the evil alien cat-nurses.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TECHNORATI-AJ ETIKETOJ, kiu ludas en la ghardeno de bono kaj malbono:
TECHNORATI TAGS, playing in the garden of Good and Evil


Friendly Comments Welcome/Bonvolu, almetu amikaj komentoj

No comments: