Pages

Sunday, January 16, 2011

Kanto el anime-serio 'Naraku no Hana' en EsperantoLa japana kanto 'Naraku no Hana' (Floro en Infero), tradukita en Esperanto. La kanto estas en la anime-serio 'Higurashi no Naku Koro ni Kai'.

Song from the anime series 'Naraku no Hana' in Esperanto

The Japanese some 'Naraku no Hana' (Flower in Hell), translated into Esperanto. The song is in the anime series 'Higurashi no Naku Koro ni Kai'.

No comments: