Pages

Monday, January 07, 2008

Soldato blogas lia propra Morto/Soldier blogs his own death
Andy Olmsted, Usonana soldato en Irako, blogis pri lia propra morto. Li estis mortigita 3 de januaro, 2008. Jen iuj de liaj vortoj:

"Mi estas mortinta, sed se vi legas ĉi tiu, vi ne estas, tiel okupu momenton por ĝui tio feliĉa fakto.

Se estas iu espero por la longatempa sukceso de demokratio, estos se homoj konsentas aŭskulti, kaj provas kompreni, iliajn politikajn oponantojn prefere ol simple provas disbati ilin.

Mi demandas (ne, ke mi estas en pozicio por postuli ĉi tiu) ke neniu provas uzi mian morton por antaŭenigi iliaj politikaj celoj. Mi iris al Irako kaj faris kiun Mi faris por miaj kialoj, ne por via.

Tiel pasia kiel mi estas pri privata libereco, mi ne kredas la asertoj de anarkistoj tio, ke homeco estus tute bona sen registaro iel ajn.

Mondo sen registaro simple ne daŭras tre longa; tuj kiam estis establita, fortuloj tuj establius ilia feŭdoj. Do estas bezono de registaro protekti la homajn rajtojn. Kaj unu el la fundamentaj iloj por fari tio estas armeo ke ujo povas malhelpi eksteraj agentejoj de trudi iliaj reguloj sur socio.

Usonanoj estas bonŝanca, ke ni ne necesas tro maltrankviligi pri homoj venus al venki nin, sed parto de la kialo ne estas problemo pro tio, ke ni havas armeon tio haltas tiu, kiu provus. "
Legu la tutan blogaĵon en Obsidian Wings.
Se vi ne legas la angla, uzi Traduku.

Andy Olmsted, an American soldier in Iraq, blogged about his own death. He was killed Jan. 3, 2008. Here are some of his words:

"I'm dead, but if you're reading this, you're not, so take a moment to enjoy that happy fact.

If there is any hope for the long term success of democracy, it will be if people agree to listen to and try to understand their political opponents rather than simply seeking to crush them.

I do ask (not that I'm in a position to enforce this) that no one try to use my death to further their political purposes. I went to Iraq and did what I did for my reasons, not yours.

As passionate as I am about personal freedom, I don't buy the claims of anarchists that humanity would be just fine without any government at all.

A world without government simply wouldn't last very long; as soon as it was established, strongmen would immediately spring up to establish their fiefdoms. So there is a need for government to protect the people's rights. And one of the fundamental tools to do that is an army that can prevent outside agencies from imposing their rules on a society.

Americans are fortunate that we don't have to worry too much about people coming to try and overthrow us, but part of the reason we don't have to worry about that is because we have an army that is stopping anyone who would try."

Read his entire blog post at Obsidian Wings

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TECHNORATI-AJ ETIKETOJ, kiu ludas en la ghardeno de bono kaj malbono:
TECHNORATI TAGS, playing in the garden of Good and Evil

Friendly Comments Welcome/Bonvolu, almetu amikaj komentoj

No comments: